tandi

 • בוקר אור לין,
  חג אורים שמח,
   
  תודה רבה על יום נפלא ועל הבחירות המדהימות.
  כל נקודות המפגש והאטרקציות אכן היו מיוחדות ומתאימות במאה אחוז לקהל שלנו, היה ממש מדהים.
  תודה רבה לך על שסבלת אותי, מתנצלת שאני כזאת יסודית, אני מתארת לי שהייתי קרציה – הכל פשוט היה מושלם כולל הנהג המקסים שליווה אותנו כל היום.

  הגיע זמן לסגור חשבון, תעשי את זה בכייף, נשמח לבצע העברה מיידית. אין צורך להוסיף את דמי השרות אנחנו נתנו לנהג,   ולמסעדות מזומן ביד.
   
  יום ושבוע טובים
  יפה

   

   

  title_invoice2016_2TIT_1

  6, Meir Ariel st., InterGama Bldg.,                    מאיר אריאל 6, בית אינטרגאמה                           

  Netanya 4059300 , Israel                                                    נתניה 4059300 , ישראל                     

  P.O.Box 9142 Even Yehuda 40500                                         ת.ד 9142 אבן יהודה 40500

   

  Direct phone: 972-3-5184646 ext.7          Fax: 972-3-5184505

   e-mail add: [email protected]   Web site: www.t-and-i.co.il

   

   
   

 
+